همکاران ما

 

 

فریبا خدایی

مدیر مسئول

 

محمد حسین زاده

مدیر منابع انسانی

 

جلال ستار زاده

مدیر بازاریابی

 

الهام محمدی

مترجم

 

مریم رضایی

مترجم

 

مهدی احسانی

مترجم

 

سمیرا نژادپرست

مدیر روابط عمومی

 

شهاب شریفی راد

طراح و گرافیست

 

 

 

Copyright © Paris Publications 2011-2020